≡ MISI INDONESIA

Sumbangan Team Misi Ummatik kepada penduduk Palu

Beberapa siri sumbangan disalurkan melalui Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Dato Karama Palu, Palu Indonesia - Rektor, Prof. Dr. Sagaf Pettalong.