≡ MISI KEMBOJA

Pembinaan Wakaf Telaga

Dah 22 buah, satu RM800 + RM50 untuk pengurusan